CASTELLANO | ENGLISH

sopols

[21/11/2018]

La paraula sopols apareix usada en l’expressió en sopols. Està formada pel prefix so-, variant de sots-, que significa ‘baix’, i el substantiu pols, que fa referència a l’expansió i la contracció arterials que es produïxen per efecte del bombament de la sang pel cor. L’expressió en sopols s’utilitza per a referir-se al moviment d’alçar alguna cosa amb una sola mà aguantant-ne el pes sense que recolze en cap lloc. Es diu així perquè este moviment de contracció i expansió de les artèries és especialment perceptible en la monyica, sobretot quan es fa un esforç. L’expressió a pols, més habitual, és completament sinònima.

El vocable sopols també apareix en l’expressió en un sopols, que s’utilitza fent referència a una acció que es fa ‘en un instant’: «En un sopols, que diuen, ho tingué tot apanyat», deia Lluís Galiana en la Rondalla de rondalles.

Més informació…