CASTELLANO | ENGLISH

solipsisme

[10/01/2018]

El solipsisme és un terme format a partir del llatí solus, que significa ‘sol’, combinat amb ipse, que significa ‘mateix’, i completat amb el sufix ‑isme, que aporta un valor doctrinal. Començà usant-se en l’àmbit de la filosofia per a referir-se a un corrent de pensament que tendia a considerar que només existix el jo, amb les seues sensacions i sentiments, i que tot el món exterior susceptible de percebre’s a través dels sentits són emanacions de la pròpia ment. O, almenys, no hi ha garanties plenes per a poder certificar la seua existència.

Al marge d’este significat especialitzat, la paraula solipsisme cada vegada s’utilitza més en els mitjans de comunicació per a referir-se a certs polítics que dissenyen les seues estratègies a partir de les pròpies circumstàncies personals, sense atendre les necessitats del col·lectiu social que pretenen representar. 

Més informació…