CASTELLANO | ENGLISH

sobines

[06/06/2017]

La paraula sobines prové del llatí supinus. Tot i que antigament també tingué un cert ús l’adjectiu sobí amb flexió completa de gènere i nombre, des de ben antic només s’ha preservat la forma de femení plural formant part de la locució adverbial de sobines, amb el significat de ‘gitat d’esquena, mirant cap al cel’. Així és com apareix usat, per exemple, en els sermons de sant Vicent Ferrer: «Ell, lo beneyt Senyor, quan los falsos e cruels juheus lo estiraçaven, quan lo clavaren en la creu de sobines». Per a expressar esta mateixa posició corporal, també hi ha altres fórmules com ara cap per amunt o cara amunt.

Més informació…