CASTELLANO | ENGLISH

sitja

[20/07/2018]

Però, modernament, la paraula sitja s’utilitza exclusivament per a referir-se a un ‘lloc subterrani i sec que servix per a guardar la collita, especialment de cereals’. En este sentit cal esmentar les monumentals sitges de Burjassot, uns depòsits excavats sobre roca calcària, que començaren a construir-se l’any 1573.

Més informació…