CASTELLANO | ENGLISH

sida

[02/12/2016]

La paraula sida prové de l’acrònim de Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida. Es tracta d’una malaltia infecciosa, que es transmet per via sexual i sanguínia, causada pel virus de la immunodeficiència humana, que provoca una pèrdua severa de les defenses immunitàries cel·lulars de l’organisme.

Els acrònims i les sigles, quan es lexicalitzen i es transformen en paraules comunes, com a norma general adopten el gènere de la primera paraula del sintagma constituent. Per això, com que la paraula síndrome en valencià és de gènere femení, la paraula sida també ho és.

L’agent causant de la malaltia va ser aïllat i identificat per primera vegada en 1983, i en l’àmbit de la producció bibliogràfica valenciana fou Rafa Xambó un dels primers autors a parlar-ne en el seu llibre Sexualitat provisional.

Més informació…