CASTELLANO | ENGLISH

setge

[13/01/2017]

La paraula setge és un vocable propi de la terminologia militar. Inicialment s’utilitzava en referència a l’operació d’un exèrcit de rodejar una ciutat o una fortalesa per a impedir que els seus habitants pogueren tindre comunicació amb l’exterior i aconseguir amb esta estratègia la seua rendició.

Del vocabulari militar es traslladà metafòricament a uns altres camps semàntics. El poeta Jordi de Sant Jordi, en el segle xv, parla de «lo setge d’amor» per a referir-se a les estratègies de seducció del cavaller que maquina per a aconseguir l’amor d’una dama.

De setge es creà el verb assetjar, i d’ací s’ha generat la paraula assetjament, amb què modernament es designa el comportament d’aquell que, abusant d’una posició de poder, exercix una coacció sobre altres persones perquè actuen d’una manera determinada. Així, segons els àmbits, es parla d’assetjament laboral, sexual, escolar, immobiliari, etc.

Més informació…