CASTELLANO | ENGLISH

sesta

[02/09/2016]

Durant l’estiu, la sesta és molt més freqüent que en altres períodes de l’any. La pràctica ve de lluny. Jaume Roig ja en deixà constància en l’Spill: «Tots nuus dormíem / ensemps les sestes; / dijous e festes». Una breu dormida després de dinar permet recuperar energies per a la resta de la jornada. La paraula sesta prové del llatí sexta, que, segons la divisió canònica romana del dia, corresponia a les dotze del migdia. Precisament per això, la sesta rep també el nom de migdiada. En anglés, en alemany i en italià s’ha incorporat la paraula siesta a partir de la forma castellana; en francés i en portugués també, però adaptada com a sieste i sesta, respectivament.

Més informació…