CASTELLANO | ENGLISH

serreria

[16/07/2018]

La serreria és un taller on se serren troncs per a convertir-los en taulers amb els quals es fabriquen mobles. És una paraula formada a partir de serra i el sufix -ia, que, entre altres usos, servix per a indicar l’establiment on s’exercix algun ofici. Així és com s’ha format fusteria a partir de fusta, barberia a partir de barba

A pesar de ser un sufix molt productiu per a la formació de nous mots, serreria és un terme de creació recent. L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de fet, l’acaba d’aprovar. Abans, per a designar este establiment, només hi havia la paraula serradora, formada probablement per imitació de la paraula castellana aserradero, reconvertida en femenina per a adequar-la a la morfologia pròpia del valencià, amb què es designava originàriament el paratge on se serrava la fusta. Però serreria és ara molt més habitual, i de fet fins i tot ja forma part de la toponímia urbana de la ciutat de València.

Més informació…