CASTELLANO | ENGLISH

salut

[07/04/2020]

El dia 7 d’abril se celebra, des de l’any 1948, el Dia Mundial de la Salut. Es trià esta data per a commemorar la fundació de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), una agència de l’Organització de les Nacions Unides amb seu a Ginebra (Suïssa), que actua com a autoritat coordinadora en temes de salut pública internacional.

La paraula salut prové del llatí salus, -ūtis, substantiu corresponent a salvus, ‘sencer, intacte; en bon estat’, que apareix encara en algunes oracions religioses com a fórmula de salutació.

Però, a més, també usem la paraula salut com a ‘acció de saludar’, com quan diem, per exemple, «negar el salut a algú». Encara que a través de vies diferents, tant un sentit com l’altre de la paraula salut tenen, en realitat, el mateix origen, ja que saludar significava originàriament ‘desitjar a algú que conserve la salut’. Així que aprofitem per a saludar a tots els lectors en el sentit més lat de la paraula.

Més informació…