CASTELLANO | ENGLISH

rosella

[11/04/2018]

La rosella és una planta herbàcia que naix en els marges i entremig dels sembrats. El nom científic és Papaver rhoeas; el primer dels components, papaver, procedix del llatí, on significa ‘aliment’ o ‘llet’, i el segon component, rhoeas, d’origen grec, significa ‘roig’. I és que, efectivament, el color roig, molt viu, de les flors és l’element més distintiu d’esta planta. Tenen una tija recta, amb una gran quantitat de pèls curts i hirsuts, de color blanquinós; les fulles es disposen alternades, amb segments dentats i lanceolats; els fruits estan continguts en una xicoteta càpsula.

Tradicionalment, els pètals de la flor s’han usat per la seua acció sedant; també se li atribuïxen propietats antitussígenes i antidiarreiques.

El nom popular de rosella deriva de rosa. Originàriament es feia servir com a simple diminutiu, amb un valor de ‘rosa menuda’, i no fou fins al segle XVII que començà a utilitzar-se per a designar la planta.

Més informació…