CASTELLANO | ENGLISH

ressentit

[12/02/2018]

La paraula ressentit és un adjectiu substantivat procedent de la forma de participi del verb ressentir, compost de sentir modificat amb el prefix re-, que aporta un valor intensificador o de reduplicació. I és que, efectivament, un ressentit no és aquell que sent ira, enuig o indignació per l’actuació ofensiva d’una altra persona. Eixe sentiment és una reacció normal a l’ofensa. Però el ressentiment es produïx quan, més enllà del malestar inicial, es recorden recurrentment les accions o les paraules que han causat el malestar i es retroalimenten els pensaments negatius al llarg del temps.

El ressentiment patològic porta els afectats a atribuir als altres la causa del seu fracàs vital o professional, i sovint es manifesta amb actituds de menyspreu o inclús d’agressivitat per a compensar el sentiment de frustració experimentat.

Més informació…