CASTELLANO | ENGLISH

rescabalar

[26/02/2019]

El verb rescabalar s’ha format a partir del substantiu cabal, derivat del llatí capitalis, que té bàsicament el significat de ‘conjunt de béns propis’, i del prefix res-, variant de re-, que aporta el matís direccional de ‘cap arrere’. La combinació dels dos elements ha donat com a resultat el significat de ‘compensar alguna pèrdua econòmica que algú ha sofrit’. I així és com l’utilitza, per exemple, Joan Olivares en la Pesta negra: «Marià i Sitala s’avingueren a rescabalar-los una part dels diners que els havien robat». Però, més enllà d’este sentit bàsic, el verb rescabalar s’usa figuradament per a expressar la idea de ‘reparar algun greuge’: «Rescabalar-se de l’oprobi», escriu Joan Fuster; «Qui em rescabalarà dels meus anys de desinformació i desmemòria?», canta Raimon; «Rescabalar-me de totes les putades que m’han gastat»,  narra Ferran Torrent.

La primera documentació del verb rescabalar és relativament moderna: data concretament de mitjan segle XVIII. Cal remarcar també que, paral·lelament a rescabalar, s’han creat igualment altres verbs com acabalar, ‘acumular riqueses’, o descabalar, ‘fer perdre els cabals’.

Més informació…