CASTELLANO | ENGLISH

repunt

[09/07/2021]

La paraula repunt és antiga. Ja apareix documentada en el Diccionari de rims de Jaume March, cavaller nascut a València al voltant de l’any 1335. La veu repunt s’havia format per la combinació del prefix re-, que indica la repetició d’una acció, i el substantiu punt, que, entre altres significats, transmet bàsicament la idea de senyal diminut en la superfície d’una cosa.

Però, ja des dels seus inicis, el mot repunt s’ha utilitzat per a fer referència a una operació de costura que consistix a tornar a passar l’agulla cap arrere després de cada punt, a fi de ficar el fil en el mateix lloc per a on s’havia passat abans, fent així un cosit més reforçat. Extrapolant este significat bàsic a un pla figurat, en valencià tenim també l’expressió «tindre l’ànima cosida a repunt», usada per a indicar que algú té molta energia i vitalitat.

El vocable repunt es fa servir també en economia per a referir-se a una pujada puntual de les cotitzacions de la borsa o del valor de qualsevol altra variable econòmica. I, finalment —i això és ara el més preocupant—, en referència a l’augment de la incidència d’una malaltia produït després d’una fase de disminució.

Més informació…