CASTELLANO | ENGLISH

refrany

[05/09/2019]

Un refrany és una dita popular d’origen anònim que conté algun tipus d’ensenyança, siga de caràcter moral, laboral o inclús filosòfic. Sovint es recorre a la rima com a recurs mnemotècnic per a facilitar-ne la transmissió: «En agost, figues i most», «Al setembre, qui tinga blat, que en sembre»…

La paraula refrany prové del llatí vulgar refrangĕre, derivat del llatí clàssic refringĕre, ‘repetir’, que modernament ha donat lloc a la paraula refringir, usada en l’àmbit de la física amb el significat de ‘refractar’. L’antic provençal feu servir la paraula refranh per a referir-se a la tornada (en castellà, estribillo); és a dir: els versets que es repetixen després de cada estrofa en certes composicions poètiques. Eixe era el significat que tenia antigament en valencià la paraula refrany, sentit que encara manté el mot francés refrain. I d’esta noció de repetició de versets es va gestar el sentit de dita proverbial que té el refrany actualment, perquè es repetia incansablement de pares a fills per a alliçonar-los quan se separaven de les pautes de comportament tradicionals que es consideraven correctes.

Més informació…