CASTELLANO | ENGLISH

ramat

[18/05/2021]

Amb la paraula ramat es fa referència al conjunt d’animals de la mateixa espècie que es crien i pasturen junts. Per extensió, també s’aplica a un grup de persones que es mouen gregàriament. Encara que, en este últim sentit, el mot ramat sovint s’utilitza desdenyosament, donant a entendre que hi ha persones que, sense exercitar la seua capacitat de raciocini, es deixen dirigir per altres en els seus gustos i opinions, en el fons totes les accepcions són una mera juxtaposició de metàfores..

Ramat, en última instància, és un derivat de rama. En el món antic, dominat per una economia primària, en què els arbres i els animals eren els principals proveïdors d’aliments, el conjunt de rames unides al tronc era una imatge elemental que permetia fer comparacions senzilles que lligaven la unitat al conjunt. Ara la veu ramat se sol restringir a ovelles i a cabres, però en textos antics també era habitual referida a altres espècies d’animals que actuen o es mouen junts, com ara porcs, aus o fins i tot rates. I, per descomptat, també a persones. En la literatura cristiana és també molt comú referir-se a la congregació de fidels amb el nom de ramat, i en el mateix procés de metaforització als guies espirituals com a pastors. Esta denominació encara perdura, plenament lexicalitzada, en referència als sacerdots del culte protestant.

Més informació…