CASTELLANO | ENGLISH

ramadà

[30/05/2017]

Amb la paraula ramadà es designa el nové mes del calendari musulmà, durant el qual està prescrit el dejuni des de l’alba fins a la posta del sol. En este mes es commemora la primera revelació de l’Alcorà a Mahoma. El calendari musulmà està basat en els cicles lunars. L’inici del ramadà, que enguany ha sigut el 27 de maig, ve determinat per la primera visualització de la lluna en l’horitzó després de la lluna nova.

La paraula ramadà prové de l’àrab ramadan, formada a partir de l’arrel ramada, que significa ‘cremar’ o ‘ardent’, amb què s’al·ludix figuradament al foc com a element purificador dels pecats. En el cas del ramadà, esta idea de purificació es materialitza en el dejuni obligatori, acompanyat de pregàries, com a mitjà per a obtindre l’absolució dels pecats. El dejuni no sols afecta la ingesta de líquids o aliments, sinó també el manteniment de relacions sexuals o qualsevol altra activitat que altere la pau espiritual.

Més informació…