CASTELLANO | ENGLISH

rajos X

[29/03/2017]

La paraula raig pot fer el plural afegint la terminació -os o la consonant -s, de manera que es pot dir indistintament rajos o raigs. En física, el terme raig des de ben antic assimilà el significat de ‘feix de partícules que es propaga per l’espai’. Modernament, s’ha encunyat la denominació rajos X per a referir-se específicament a una radiació electromagnètica, invisible a l’ull humà, capaç de travessar cossos opacs i originar impressions fotogràfiques. Esta radiació fou descoberta casualment pel físic alemany Wilhem Conrad Röntgen en 1895, i davant del desconeixement de la causa que produïa estes emissions les batejà com a rajos X, volent indicar amb la lletra x el caràcter d’incògnita. En altres llengües, este tipus de rajos, en homenatge al seu descobridor, reben el nom de «rajos Röntgen»; en alemany concretament s’anomenen Röntgenstrahlung.