CASTELLANO | ENGLISH

ràfega

[09/11/2017]

Una ràfega és una ‘ventada forta i violenta de curta duració’. Probablement, és un mot provinent del vocabulari mariner, però el seu origen és incert. En les llengües pròximes hi ha vocables de sentit semblant que, sens dubte, deriven d’una mateixa arrel. En castellà, ráfaga; en italià, raffica; en francés, rafale… Tots s’han format a partir de raf-, possiblement un radical onomatopeic de caràcter expressiu.

En qualsevol cas, la paraula ha fet fortuna, i ha anat eixamplant progressivament el significat per a descriure fets semblants. Així, una ràfega d’una arma de foc fa referència al conjunt de projectils llançats en successió rapidíssima; una ràfega de llum és el senyal que fa el conductor d’un vehicle accionant intermitentment les llums de carretera per a advertir els altres conductors o els vianants de la seua presència o per a advertir-los d’un perill o de qualsevol altra circumstància.

Més informació…