CASTELLANO | ENGLISH

radar

[11/09/2018]

La paraula radar prové de l’acrònim anglés format a partir de «RAdio Detection And Ranging» (‘detecció i mesura de la distància per ràdio’). Tot i que els primers estudis amb ones electromagnètiques es remunten a finals del segle XIX, el terme radar s’encunyà per primera vegada en anglés l’any 1941. Els conflictes bèl·lics del segle XX contribuïren decisivament a desenvolupar diversos sistemes de detecció d’objectes en moviment (sobretot, avions i embarcacions) que han confluït en l’aparell que actualment es coneix com a radar; en essència, es tracta d’un sistema que emet unes ones radioelèctriques d’alta freqüència que, al ser reflectides per un objecte, permeten detectar-ne la localització o la velocitat a què es desplaça.

En sentit figurat, la paraula radar també ha passat a usar-se col·loquialment per a referir-se a una espècie de sext sentit de les persones que permet detectar immediatament qualsevol cosa estranya que passe al seu voltant.

Més informació…