CASTELLANO | ENGLISH

quiròfan

[14/09/2018]

La paraula quiròfan és un cultisme creat a finals del segle XIX a partir del prefix quiro-, relacionada etimològicament amb cirurgia, procedent del grec kheírkheirós, que significa ‘mà’ (present també en altres vocables com quiromància o quiromassatge), i el sufix -fan, també procedent del grec phanós, que significa ‘clar, evident’ (present en paraules com diàfan o piròfan). Amb la combinació de les dos paraules es volia destacar la importància de les mans del cirurgià per a practicar operacions i la necessitat de comptar amb una sala annexa separada amb una làmina de vidre de la sala d’operacions que permetera que altres metges o estudiants pogueren presenciar l’operació amb fins didàctics.

La paraula quiròfan fou encunyada pel ginecòleg i cirurgià espanyol Andrés del Busto y López amb motiu de la inauguració a Espanya de la primera sala d’operacions adequadament condicionada en l’Hospital San Carlos de Madrid.

Més informació…