CASTELLANO | ENGLISH

queferós

[25/07/2018]

La paraula queferós és un derivat de quefer, resultat de l’aglutinació de les partícules què i fer, amb què es fa referència a les faenes que estan pendents de fer. En castellà s’ha produït un procés de lexicalització paral·lel que ha donat lloc a la paraula quehacer. L’originalitat valenciana es produïx en la formació de l’adjectiu queferós, que començà a usar-se per a referir-se a algú que té molts assumptes pendents de resoldre, però prompte eixamplà el significat per a referir-se especialment a una persona que està inquieta, i per això no para de moure’s o de preguntar insistentment per alguna qüestió.

En sentit contrari, s’ha creat també la paraula desqueferat per a referir-se a aquell que, no tenint res a fer, sovint molesta amb preguntes impertinents.

Més informació…