CASTELLANO | ENGLISH

quarantena

quarantena

[26/02/2020]

La paraula quarantena deriva de quaranta, amb l’addició del sufix -ena, que servix per a formar numerals col·lectius. Una quarantena és, per tant, de manera genèrica, un conjunt de quaranta unitats, igual que una vintena ho és de vint unitats.

Però, a banda d’este significat bàsic, la paraula quarantena s’usa per a referir-se a l’aïllament a què se sotmet persones o animals (o, ocasionalment, també mercaderies) per a evitar o limitar el risc que propaguen alguna malaltia infecciosa. La quarantena, amb tot, no implica que hagen de ser exactament quaranta dies. El nom de quarantena es deu a la pràctica d’aïllar durant eixe temps les persones que presentaven algun símptoma de contagi de la pesta negra, la pandèmia que devastà Europa durant el segle XIII. Encara que este lapse no responia tampoc a cap valoració prèvia sobre el període d’incubació d’esta malaltia, sinó al nombre de dies que, segons la Bíblia, Jesucrist passà en dejú en el desert per a purificar-se, resistint les temptacions del dimoni.

Més informació…