CASTELLANO | ENGLISH

pudent

[09/06/2017]

L’adjectiu pudent, derivat de la forma llatina putente, està relacionat semànticament amb el substantiu pudor i el verb pudir. S’usa per a indicar que alguna cosa fa mala olor, i així és pot dir, per exemple, que «el peix està pudent».

Però, a més d’este sentit bàsic, l’adjectiu pudent ha adquirit també un valor figurat que transcendix les sensacions purament olfactives i es projecta sobre el caràcter de les persones, fent referència a un comportament brusc, que es manifesta en un to aspre i amb exigències als altres que es consideren exagerades.

D’altra banda, com a característica peculiar del valencià, cal remarcar també que este adjectiu presenta moció de gènere: pudent en masculí («un home pudent») i pudenta en femení («una dona pudenta»).

Més informació…