CASTELLANO | ENGLISH

pressupost

[15/02/2019]

La paraula pressupost és el resultat de la substantivació de la forma de participi del verb pressupondre, que actualment ha caigut en desús i, per analogia amb posar, s’ha reconvertit en pressuposar.

La idea bàsica que conté el mot pressupost és un càlcul anticipat dels diners necessaris per a la realització d’una determinada activitat. El terme és el resultat de combinar el prefix pre-, que indica ‘anterioritat’, i supost, que és una ‘suposició del que ocorrerà en un futur’.

Referit a les administracions públiques, la paraula pressupost se sol usar en plural per a referir-se de manera conjunta als ingressos i gastos previstos per a un exercici fiscal, així com la seua distribució per partides, que concreten tant les fonts de finançament com les actuacions en què s’invertiran els recursos aconseguits. Els primers pressupostos públics foren presentats pel ministre de Finances britànic a la Cambra dels Comuns a finals del segle XVIII. En valencià, el primer ús de la paraula pressupost apareix acreditat en 1868.

Més informació…