CASTELLANO | ENGLISH

prejutjar

[08/10/2019]

El verb prejutjar és un derivat de jutjar, format amb l’anteposició del prefix pre-, que expressa prioritat en el temps. Però prejutjar no és sols anticipar-se en el temps a l’hora d’emetre un juí. Prejutjar és, sobretot, fer valoracions d’algú o d’alguna cosa sense tindre’n un coneixement just i complet. És suposar per indicis superficials o basant-se en meres conjectures que algú deu haver fet alguna cosa perquè és d’una raça diferent de la nostra; perquè és home o perquè és dona; perquè va mal vestit, o brut, o porta els cabells rapats, o porta tatuatges…

En realitat, si jutjar significa valorar ponderadament les raons a favor o en contra d’alguna cosa amb la intenció d’administrar justícia, prejutjar és la negació de jutjar: és basar-se en els nostres valors socials, culturals i ideològics per a atribuir a algú la responsabilitat d’una acció.

Més informació…