CASTELLANO | ENGLISH

pornografia

[05/04/2023]

Una de les notícies més destacades d’ahir és que Donald Trump, expresident dels Estats Units, ha sigut imputat per un suposat suborn a una actriu porno. La pornografia sempre ha estat entremesclada amb el poder: el poder de qui vol proporcionar-se plaer sexual a través dels diners. La mateixa arrel de la paraula pornografia ja conté, de fet, estos dos components. Però convé resseguir la història de la paraula perquè, en part, ens permet reconstruir la història de la humanitat.

En valencià, la primera documentació coneguda de la paraula pornografia és del Novísimo diccionario general valenciano-castellano, de Martí Gadea, un capellà natural de Balones (el Comtat) a qui encara no li hem reconegut com cal les seues enormes contribucions a l’estudi de la nostra llengua. Però el lèxic té una gestació col·lectiva. Les paraules les fem nostres quan passem a usar-les. El terme era una adaptació del francés pornographie, a on s’havia creat a començaments del segle XIX. Es tractava d’un cultisme gestat a partir de la combinació de les arrels gregues pórnē, ‘prostituta’; gráph-, ‘qui escriu’, i -ía, sufix utilitzat per a formar conceptes abstractes. I és que el primer significat del mot pornografia al·ludia justament als tractats sobre prostitució. L’objectiu de les representacions d’escenes eròtiques era provocar excitació. El desig sexual, més enllà de qualsevol orde moral, és un constituent bàsic de la nostra condició d’animals.

Però, tot i la relativa modernitat del vocable pornografia, la representació d’escenes sexuals és tan antiga com la mateixa humanitat. En pintures paleolítiques ja es pot apreciar una evocació explicita dels genitals i les escenes eròtiques. Potser és un culte admiratiu per la gestació de la vida. Però en l’antiga Grècia, així com en moltes cultures orientals, abunden les expressions artístiques que focalitzen la seua atenció en la sexualitat humana. Semblen més clarament una exaltació del desig. La vida i el plaer estan indissolublement lligats. La pornografia, per contra, en tant que pretén comprar el plaer, l’adultera.

Més informació…