CASTELLANO | ENGLISH

porgar

[07/04/2017]

El verb llatí purgare inicialment tenia tant el sentit de ‘llevar la brutícia d’alguna cosa’ com el de ‘purificar’ en sentit moral. Este doble sentit del verb llatí s’ha anat distribuint en valencià amb perfils sinuosos entre les variants porgar i purgar. La forma porgar s’ha especialitzat semànticament per a referir-se a l’administració d’un medicament que facilite l’evacuació, i per similitud s’aplica també en una sèrie d’àmbits relacionats amb la idea bàsica de depurar, garbellar, llevar els fruits sobrers d’un arbre, etc. En sentit figurat, la variant porgar també s’aplica a l’acció d’expulsar els membres d’un partit o d’una organització, generalment per motius ideològics. La forma purgar, per contra, té sobretot una projecció a l’àmbit moral: es purguen els pecats, les culpes o els delictes.

Més informació…