CASTELLANO | ENGLISH

pont (1)

[07/12/2016]

La paraula pont, que deriva de la forma llatina pons, pontis, és una construcció destinada a salvar un riu o qualsevol altra depressió del terreny. Fou una creació de l’enginyeria romana; anteriorment, per a passar d’una vora a l’altra d’un riu, s’utilitzaven barques disposades en paral·lel, amarrades les unes amb les altres i amb taulers de fusta per damunt. Però el primer pont sòlid conegut, en un sentit assimilable a l’actual, fou l’anomenat pont Sublici, construït sobre el Tíber per a unir la ciutat de Roma amb la zona situada en la riba dreta del riu.

En els anys cinquanta del segle passat, traslladant figuradament esta idea bàsica de pont a l’àmbit laboral, es va crear el sentit de ‘dia o dies entre setmana situats entre dos festes en què no es treballa’. En francés i en italià també s’ha assimilat este significat a les paraules amb què es designa ‘pont’ en estos idiomes: pont i ponte, respectivament. En altres idiomes, en canvi, es recorre a una paràfrasi per a designar esta idea: en anglés, per exemple, es diu long weekend (‘cap de setmana llarg’); en portugués, feriado prolongado (‘festa prolongada’).

Més informació…