CASTELLANO | ENGLISH

polp

[01/03/2023]

El polp, conegut en la terminologia científica amb el nom de Octopus vulgaris, és un mol·lusc cefalòpode de l’orde dels octòpodes, que desperta, per molts motius, una gran curiositat científica. Alguns zoòlegs consideren que és un dels animals més intel·ligents del planeta. Té un enorme cap, del qual li ixen huit tentacles, dotats de potents ventoses, que li permeten aferrar-se a les roques o al fons marí.

Per a ocultar-se, disposa d’unes cèl·lules pigmentàries que fan que es mimetitze amb els colors del seu entorn. Compta, a més, amb un depòsit de tinta, que fa servir per a enterbolir l’aigua, i un mecanisme per a llançar aigua a gran potència, que li permet propulsar-se a gran velocitat per a fugir dels seus depredadors.

La paraula polp, provinent del llatí pŏlўpus, i esta del grec polýpous (que literalment significa ‘de molts peus’), originàriament era la forma general en tot el domini lingüístic, però es va reduir a pop en moltes comarques catalanes i mallorquines; no en totes: tant en la regió de l’Ebre com en les Pitiüses continua dient-se polp, com en valencià. Valga com a acreditació del seu ús clàssic este fragment de l’Spill, de Jaume Roig, publicat en 1460: «Són llop de mar, / lo pex mular, / drach e balena, / polp e serena, / de milà coha».

Més informació…