CASTELLANO | ENGLISH

poesia

[21/03/2022]

Hui, com tots els 21 de març, se celebra el Dia Mundial de la Poesia. La UNESCO, en la seua XXX Conferència General celebrada a París l’any 1999, instaurà esta celebració amb l’objectiu de donar suport a la diversitat lingüística a través de l’expressió poètica i fomentar així la visibilització d’aquelles llengües que es troben en perill de subsistència. La poesia és una forma d’expressar sentiments o emocions per mitjà de les paraules, molt lligada en els seus orígens a l’oralitat. Les obres literàries en l’antiga Grècia no estaven destinades a la lectura, sinó que eren creacions concebudes per a ser escoltades, i el ritme i la rima servien per a ajudar els rapsodes a memoritzar els relats.

La paraula poesia prové del grec poíēsis, que significava ‘creació’. En la seua concepció originària, la poesia abastava tot el que actualment s’entén per literatura. Aristòtil dividia l’activitat humana en tres categories: la teoria, centrada en l’adquisició dels coneixements necessaris per a descobrir la veritat; la praxi, destinada a resoldre els problemes d’una manera pràctica; i, finalment, la poesia, que al·ludia a l’impuls creatiu generat a partir de la imaginació dels poetes.

Els antics grecs es delectaven escoltant els poemes. Creien que eren les muses de l’Olimp les que, seguint la voluntat dels déus, encenien la seua inspiració. Vinga d’a on vinga la inspiració dels poetes, divina siga la poesia que ha contribuït a recrear-nos en la bellesa dels mots.

Més informació…