CASTELLANO | ENGLISH

pocavergonya

[23/09/2019]

La paraula pocavergonya s’ha format a partir de la fusió del quantitatiu poc en la seua forma femenina i el substantiu vergonya; però el resultat de la fusió d’estos dos mots no és una simple suma de significats parcials. Un pocavergonya no és una persona molt desinhibida, que pot parlar en públic amb seguretat. Un pocavergonya és aquell que actua sense escrúpols morals per a aconseguir el que vol, fins i tot incorrent en immoralitats o cometent il·legalitats en profit propi.

En relació amb l’ortografia, cal tindre en compte que la regulació del guionet ha experimentat canvis en els últims temps. Abans esta paraula s’escrivia amb guionet; però, d’acord amb les normes ortogràfiques vigents, actualment s’escriu fusionada en un sol mot. I, igual que pocavergonya, estan també pocalliga (‘destrellatat’), pocapena (‘desvergonyit’) o pocatraça (‘desmanotat’); però continuen escrivint-se amb guionet les paraules compostes el segon element de les quals comença amb r o s, com poca-roba (‘indigent’) o poca-solta (‘destrellatat’).

Més informació…