CASTELLANO | ENGLISH

pneumònia

[19/09/2016]

L’afecció patida per l’aspirant demòcrata a la presidència dels Estats Units, Hillary Clinton, ha fet que estos últims dies s’haja usat molt la paraula pneumònia. Es tracta d’un terme que prové del grec clàssic, i està format per la composició de pneúmon, que significa ’pulmó’, i del sufix -ia. Però a nosaltres no ens arribà directament del grec, sinó a través de l’anglés, i per això es va adaptar com a  pneumònia, amb la vocal tònica sobre la o. En grec, això no obstant, era pneumonía, amb l’accent tònic sobre la i. Com la forma castellana neumonía, com la francesa pneumonie, com la italiana i portuguesa pneumonia… Igual que pulmonia. Partint d’estos antecedents, l’AVL ha acceptat també, al costat de pneumònia, la forma plana pneumonia.

Més informació…