CASTELLANO | ENGLISH

pistatxo

[26/05/2017]

El pistatxo és una llavor allargada, de color verdós i sabor dolç, recoberta amb una corfa dura de caràcter llenyós. Es té constància del seu consum com a aliment des de ben antic, tal com testimonia el naturalista i militar romà Plini el Vell en la seua Història natural. L’arbre que proporciona estos fruits, anomenat pistatxer, és conegut en la taxonomia científica com a Pistacia vera, i és originari de les regions muntanyoses de l’Àsia central; però el seu cultiu anà estenent-se progressivament per la conca del Mediterrari oriental.

El nom actual de pistatxo prové de l’italià pistacchio, que l’havia pres del llatí clàssic pistacium, i este del grec pistákion. La denominació festuc (igual que la castellana alfóncigo), amb què també és conegut este fruit, té el mateix origen etimològic, però passat pel filtre de l’àrab fústaq.

Més informació…