CASTELLANO | ENGLISH

pilota

[27/09/2017]

La paraula pilota és un derivat del llatí pĭla, ‘conjunt de draps o de papers amuntonats els uns damunts dels altres’. En llatí vulgar ja es creà el diminutiu pilotta amb el mateix significat que té actualment la nostra pilota: una bola de forma esfèrica, de draps comprimits o de fils enrotllats, generalment folrada de cuiro o de pell, usada per a jugar a diversos jocs.

La popularitat dels jocs de pilota féu que es propiciaren molts significats metafòrics. Durant l’Edat Mitjana fou molt habitual el nom de pilota per a designar unes bales de plom o de ferro de forma esfèrica amb què es carregaven els arcabussos i altres armes de foc. Procedent també de temps antics, és l’ús de pilota per a referir-se a una massa de carn picada, sovint arrebossada en ou batut, mesclada amb pinyons, julivert o altres ingredients. Molt més modernament, ja en la segona mitat del segle XX, la paraula pilotes, en plural, ha passat a usar-se per a referir-se eufemísticament als testicles.

Més informació…