CASTELLANO | ENGLISH

pilot (2)

[01/10/2018]

La paraula pilot ha anat adquirint nous significats durant el segle XX. En primer lloc, com a simple metàfora del valor genèric de guia o conductor, diem d’algú que és el pilot d’una empresa quan s’encarrega de marcar-ne el rumb. I exactament igual es pot dir en molts altres àmbits, com per exemple el pilot d’un equip d’investigació.

Provinent de la terminologia marinera anglesa, durant els anys seixanta adoptàrem l’expressió far (o llum) pilot per a referir-nos als dispositius lluminosos que indiquen la posició d’un vehicle, que després hem substantivat plenament, dient pilot a seques, en referència al senyal lumínic que indica que un aparell està en funcionament o, ocasionalment, presenta algun problema.

Finalment, procedent també de l’anglés, fem servir la paraula pilot com a substantiu en aposició (és a dir, amb funcions adjectivals) per a referir-nos a alguna cosa que constituïx un model o s’ha fet amb un caràcter experimental: «una experiència pilot, un pis pilot, etc.».

Més informació…