CASTELLANO | ENGLISH

pigota

[14/12/2018]

La pigota és una malaltia infecciosa greu, causada pel Poxvirus variolae, que en alguns casos pot arribar a ser letal. Hi ha constància dels efectes devastadors que ha tingut esta malaltia al llarg del temps, fins que en 1979 l’Organització Mundial de la Salut anuncià la seua erradicació.

La característica més distintiva d’esta malaltia és que produïx una erupció cutània de pústules que fan crostes, les quals, en caure, solen deixar una cicatriu permanent. Per eixe motiu, se sol usar l’expressió cara ratada per a referir-se a les persones que han patit la pigota.

Esta malaltia també és coneguda amb el nom de verola, que deriva directament del terme llatí variola, diminutiu de varus, ‘variat’, ‘de colors variats’. La paraula pigota, de fet, és un augmentatiu de piga, que al·ludix a les taquetes que apareixen en la pell de la persona infectada.

Més informació…