CASTELLANO | ENGLISH

perepunyetes

La creació de paraules noves respon a motius molt diversos. Però, en qualsevol cas, sempre aporten idees noves o matisos i connotacions que no tenen altres paraules ja existents. En alguns casos, com el de perepunyetes, sembla que el nou mot es va crear amb una intenció humorística, fonent el nom Pere i el cognom Punyet, reconvertit amb una lleu variació en punyetes, per a designar a algú que es comporta de manera exageradament meticulosa, molt especialment en la seua activitat professional. Però eixa autoexigència que moltes vegades se sol considerar una inestimable virtut, en altres ocasions pot arribar a resultar tremendament incòmoda per a altres persones que s’hi relacionen o, més encara, quan treballen en el mateix equip. Ser molt primmirat, amb l’afany d’aconseguir un acabat perfecte, sovint és percebut pels altres com una pèrdua de temps o com una punyeteria incomprensible. A vegades és difícil dirimir on està el punt d’equilibri entre els esforços i el temps que invertim a fer alguna cosa i els beneficis que se’n deriven. No sempre resulta fàcil estimar anticipadament els avantatges i els inconvenients d’una acció. I, per això mateix, segons la perspectiva de cada u, es pot pensar que es tracta d’una persona molt meticulosa o que és un perepunyetes. Sent, en essència, la mateixa actitud, en un cas en fem una valoració molt positiva, elogiosa, i en un altre, en canvi, en fem una apreciació crítica, negativa. La línia que separa les virtuts i els defectes sovint és molt tènue, molt més del que podria paréixer a primera vista.

Primera documentació: segle XX.

Citacions:

«Hi ha un castell, però quan ens visita algun català preguntador i perepunyetes hi posem un espill i li fem pagar el doble per la panoràmica» (Manel Joan i Arinyó: L’any que vam córrer perillosament, 2012.)

«En fi, ni s’imagina què li pot caure al damunt si un jutge perepunyetes se n’assabenta.» (Enric Lluch i Girbés: L’estranya dona mexicana, 2015.)

Castellà: tiquismiquis, remilgado.

Anglés: fussy, picky.

Francés: tatillon.

Italià: pignolo, puntiglioso.

Portugués: meticuloso.

Més informació…