CASTELLANO | ENGLISH

penitència

[06/04/2023]

La Setmana Santa​ és una festa cristiana en què es commemora el període que va des de l’entrada de Jesús a Jerusalem, conegut com el Diumenge de Rams —dit així perquè, segons l’Evangeli, fou aclamat amb palmes i branques de llorer i d’olivera per la gent de Jerusalem— fins al diumenge següent, el Diumenge de Resurrecció, en què, després de morir en la creu, ressuscità. La iconografia característica d’esta celebració està associada al sentiment de dolor: les processons, les saetes, les tamborades, el color morat de les túniques, els capirots, les flagel·lacions…, tot són manifestacions de penediment pel dolor causat al fill de Déu.

La paraula penitència, procedent del llatí paenitentia, en un principi no era més que l’acció de penedir-se d’alguna cosa. Però actualment, resseguint una llarga tradició d’ús, este vocable ha quedat assimilat al lèxic religiós per a referir-se específicament al conjunt de pràctiques que imposa l’Església per a expiar els pecats comesos. El missatge implícit de la paraula penitència és que tots els errors, per molt greus que siguen, poden esmenar-se. A vegades, només cal demanar perdó a la persona ofesa pels nostres actes. Però, si vosté és un cristià vell, i a més ben cregut, potser haurà de resar un parenostre; o fer dejú; o guardar silenci durant algun temps; o, en definitiva, deixar de fer alguna cosa que li agrade fer… Les pràctiques penitencials han sigut molt variades al llarg del temps. Però l’essència de la penitència és infligir-se algun castic perquè el pecat comés no quede impune.

Més informació…