CASTELLANO | ENGLISH

peixet

[15/11/2019]

El significat més corrent de peixet és ‘peix menut’. És la combinació de peix, procedent del llatí pĭscis, i el sufix -et, provinent del llatí -ittus, que aporta un valor diminutiu.

Però, a més d’este significat genèric, la paraula peixet també ha passat a designar un insecte molt menut, d’aproximadament un centímetre de llarg, amb dos llargues antenes i el cos recobert d’escates d’un color gris metàl·lic. D’ací el nom de peixet, que a vegades es reforça amb el complement de plata. També és conegut amb el nom de lepisma, que és el tàxon científic del gènere. Encara que no es deixa veure fàcilment —és un animalet d’hàbits nocturns—, és un hoste habitual de la majoria de les vivendes. Viu sobretot en llocs humits i foscos, com els lavabos, els badalls del pis o entre llibres i papers. S’alimenta de cabells, de caspa, de paper vell i, especialment, de la cola utilitzada en l’enquadernació dels llibres. En general, llevat que n’hi haja una plaga, fan una funció de neteja i són inofensius.

Més informació…