CASTELLANO | ENGLISH

Pasqua (1)

[19/04/2022]

La paraula Pasqua prové del llatí pascha, que l’havia presa del grec, i este al seu torn de la veu hebrea pesah, que significava ‘pas, trànsit’. L’origen d’esta celebració es remunta a l’any 1513 abans de Crist, quan el poble jueu inicià el seu èxode des d’Egipte cap a la terra promesa. Segons esta mateixa tradició, les aigües del mar Roig s’obriren per a permetre el pas als jueus, i això era exactament la pasqua: el ‘pas’. El cristianisme reconvertí esta tradició per a commemorar la resurrecció de Crist segurament per contaminació de la forma llatina pascuum, que significava ‘paratge de pastures’, per al·lusió a l’acabament del dejuni ritual de la Setmana Santa. Però la paraula Pasqua ha anat ampliant el seu significat per a passar a designar altres celebracions cristianes, com ara la festa de la Pentecosta, en què se celebra, cinquanta dies després del Diumenge de Pasqua, la vinguda de l’Esperit Sant als apòstols, i també per a referir-se a les festes que van des de Nadal fins a Reis.

Més informació…