CASTELLANO | ENGLISH

parafernàlia

[06/06/2018]

La paraula parafernàlia prové de l’anglés paraphernalia, forma acurtada de l’expressió llatina medieval paraphernalia bona, ‘béns parafernals’, que al seu torn procedia del grec parápherna, composta pel prefix pará-, ‘al costat’, i pherné, ‘dot’. I és que, antigament, els béns que aportava la dona al matrimoni quedaven dividits en dos grups: el dot, que passava a ser propietat del marit, i els seus béns privatius, anomenats parafernàlia.

A partir del segle XVIII el vocable parafernàlia començà a usar-se també per a designar, en un to despectiu, el bagatge que portaven els soldats i que els dificultava la mobilitat. Més modernament, durant els anys huitanta del segle passat, passà a utilitzar-se, també en un to despectiu, per a fer referència al conjunt de rituals, sovint carregats de simbolisme, que donen aparatositat a determinats actes o cerimònies.

Més informació…