CASTELLANO | ENGLISH

panderola

[31/01/2018]

Amb la paraula panderola es designa un insecte d’hàbits nocturns, d’uns tres centímetres de llarg, amb el cap menut i el cos aplanat i lleugerament ovalat; les espècies més comunes solen ser de color negre (Blatta orientalis) o rogenc (Periplaneta americana); té un parell d’antenes filiformes i sis potes quasi iguals, que li permeten un desplaçament àgil i ràpid. Les panderoles tenen una gran capacitat per a adaptar-se a una gran diversitat d’hàbitats, però en general solen buscar zones càlides dins dels edificis.

La paraula panderola prové de la forma llatina pandus, que significa ‘corbat, arquejat’, en referència a la forma del cos. Però també s’ha apuntat la possibilitat que derive de pa, per la seua inclinació a buscar aliment entre les deixalles humanes. Això explicaria que en alguns llocs reba el nom de panerola, de panera o cuca panera; també se li diu escarabat de cuina, cuca molla o escarabatola

Més informació…