CASTELLANO | ENGLISH

pallola

[26/07/2018]

La paraula pallola és el nom amb què es coneix en valencià una malaltia d’origen víric que es manifesta a través d’una erupció de taquetes rogenques per tot el cos. Es tracta d’una malaltia molt contagiosa, que afecta especialment la població infantil, tot i que també pot incidir en persones adultes, si bé, quan s’ha patit, les cèl·lules generen una immunitat duradora que impedix que es puga tornar a contraure.

El nom de pallola és un derivat de palla, combinat amb el sufix diminutiu -ola, que servia inicialment per a designar els residus molt fins de la palla. Els típics granets d’esta malaltia recordaven l’aspecte que presentaven els llauradors dedicats a batre la palla.

Pallola és sinònim de xarampió, forma habitual tant en les comarques del nord com del sud del territori valencià, si bé se sol pronunciar [sarampió], sense palatalitzar la consonant inicial, d’acord amb l’ètim sirimpio.

Més informació…