CASTELLANO | ENGLISH

pàdel

[25/05/2018]

La paraula pàdel és una adaptació ortogràfica de l’anglés paddle, que significa ‘pala’. Originàriament s’usava per a referir-se al ‘rem d’una canoa’, i per la similitud amb la forma del rem passà a designar la ‘raqueta usada per a colpejar la pilota en determinats esports’; més tard, per antonomàsia, passà a utilitzar-se per a designar un ‘esport semblant al tenis que es juga en una pista de dimensions més reduïdes’.

Però és curiós constatar que este esport de nom tan genuïnament anglés en realitat s’inventà a Mèxic l’any 1962 per Enrique Corcuera. I, regirant en els orígens remots de la paraula anglesa originària, potser encara és més curiós que esta forma derive del llatí patĕlla, que és també l’origen de la nostra paella. La semblança de formes entre els dos objectes abonen la hipòtesi d’esta etimologia compartida.

Més informació…