CASTELLANO | ENGLISH

pacte

[31/05/2019]

La paraula pacte prové del llatí pactum, participi del verb pacisci, ‘pactar’, que derivava de pax, ‘pau’. L’essència de qualsevol pacte és, efectivament, la negociació entre dos parts amb interessos contraposats per a arribar a un tracte que resulte satisfactori a cada una de les parts enfrontades. Un pacte, per tant, sempre implica renunciar a part de les demandes que algú té i cedir a les exigències de l’altra part.

En la tradició cultural occidental, es dona el nom de pacte amb el diable a un suposat acord amb el dimoni gràcies al qual s’obtenen riqueses o altres plaers mundans a canvi de donar-li l’ànima després de morir. Esta idea apareix reflectida en moltes obres literàries; la més coneguda és, probablement, Faust, de Johann Wolfgang von Goethe. Però, fora de l’àmbit religiós, l’ús d’esta expressió s’ha generalitzat per a referir-se a algú que renuncia als seus principis ètics per a aconseguir un benefici immediat.

Més informació…