CASTELLANO | ENGLISH

onze (1)

[11/11/2016]

El numeral cardinal onze prové del llatí undecim, ‘deu més u’. En la simbologia cristiana, este número té un caràcter maleït, pel fet que els apòstols, després de la traïció de Judes, quedaren reduïts a onze.

La paraula onze també apareix formant part d’algunes locucions molt habituals, com ara ficar-se en camisa d’onze vares, amb què s’aconsella a algú que evite immiscir-se en assumptes que no són de la seua competència. L’origen d’esta locució prové de la cerimònia que es practicava en l’Edat Mitjana per a l’adopció d’un fill, en què l’adoptant havia de ficar-se l’adoptat per la mànega d’una camisola gran feta ex professo per a este acte i traure’l pel coll, simulant un part, i després fer-li un bes al front en senyal d’acceptació de la paternitat.

Més informació…