CASTELLANO | ENGLISH

oligofrènic

[23/10/2019]

La paraula oligofrènic fa referència, si més no en el seu origen, a les persones que patixen una deficiència mental greu, especialment si és d’origen hereditari o està causada per una malaltia viral apareguda en els primers mesos de gestació o en el part. Es tracta, així i tot, d’un terme obsolet, que ha perdut vigència en l’àmbit mèdic. Ara es fan servir altres denominacions més precises a l’hora de classificar els diversos tipus de discapacitats intel·lectuals. Però, figuradament, encara té ús com a insult genèric, amb un significat semblant al de subnormal o idiota. Ferran Torrent, en la seua novel·la Espècies protegides, la fa servir este valor: «Es necessitava ser oligofrènic per a muntar una penya del València al Senegal».

Pot resultar útil saber, per les relacions que manté amb altres paraules, que oligofrènic està formada a partir de la combinació dels mots grecs olígos, que significa ‘poc, xicotet’ (present en paraules com oligarquia o oligopoli), i phrén, ‘diafragma, ment’ (que forma part de termes com esquizofrènic o subfrènic).

Més informació…