CASTELLANO | ENGLISH

nispro

[16/05/2018]

El nispro és un fruit d’uns tres centímetres de diàmetre, de forma oval, amb la pell de color taronja i la polpa groguenca, molt carnosa i de gust àcid.

La paraula prové del llatí vulgar nespĭrum, que derivava del llatí clàssic mespĭlum, i que al seu torn procedia del grec méspilon. Però l’etimologia d’este mot pot induir a confusió, perquè, si bé efectivament la paraula ha seguit la trajectòria mencionada, l’origen del fruit en realitat és japonés. La varietat cultivada en l’antiga Grècia i en altres regions de la conca mediterrània era la que es coneix amb el nom científic de Mespilus germanica, mentre que el nispro consumit majoritàriament en l’actualitat és la varietat Eriobotrya japonica, que s’introduí en la península Ibèrica a començaments del segle XIX.

En el territori valencià el seu cultiu està molt estés en alguns pobles de la Marina, especialment en el municipi de Callosa d’en Sarrià. El nom d’este fruit presenta diverses variants, com ara nespra o nespro, així com les formes palatalitzades nyespra i nyespro.

Més informació…