CASTELLANO | ENGLISH

ninot

[07/03/2017]

La paraula ninot està formada a partir del substantiu nino amb l’afegiment del sufix de valor augmentatiu -ot; però el resultat significatiu no és exactament un ‘nino gran’. Independentment de la seua grandària, el tret semàntic més rellevant del ninot és el seu caràcter grotesc. Un ninot, efectivament, és una figura humana malforjada, feta de materials diversos, com ara palla, draps, pasta, fusta, neu… En les arts figuratives s’ha traslladat esta mateixa idea per a referir-se a una escultura o un dibuix d’una persona o d’un animal de caràcter caricaturesc. I, en sentit figurat, aplicat a una persona, s’usa també per a indicar que es deixa manipular fàcilment o que habitualment és objecte de burla. Però, per damunt de qualsevol altra cosa, per a la majoria dels valencians el terme ninot està associat a la figura de cartó que forma part dels monuments fallers.

Més informació…