CASTELLANO | ENGLISH

nigromància

[23/09/2020]

La nigromància és un mètode d’endevinació basat en la invocació dels esperits dels morts. És una pràctica antiga, comuna a la tradició mística de moltes cultures. En la mateixa Bíblia es narra que el rei Saül, tot i proscriure l’activitat dels nigromants, per considerar que tenien relacions amb forces obscures, recorregué, disfressat, a la bruixa d’Endor per tal que evocara l’esperit de Samuel, i poder demanar-li ajuda per a combatre els exèrcits filisteus que amenaçaven les forces israelites.

Amb tot, la paraula nigromància no és sinó el fruit d’un malentés. Prové del llatí necromantia, i este del grec necromanteía, formada per la unió de nekrós, ‘cos mort’, i manteía, ‘endevinació’, i així és, de fet, com s’ha mantingut en pràcticament totes les llengües: en francés es diu nécromancie; en portugués, necromancia; en italià, necromanzia; en anglés, necromancy… Però tant en valencià com en castellà el primer component d’este terme compost, necro, es canvià per nigro, derivat de niger, ‘negre’, a causa de l’assimilació de l’activitat dels nigromants a la màgia negra.

Més informació…